Crest da collezione
!
GIEMME
AM0300

CREST MQ-9A PREDATOR MQ-1C PREDATOR A+

CREST ARALDICO AEREI MQ-9A PREDATOR MQ-1C PREDATOR A+

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0301

CREST C-130J HERCULES II

CREST ARALDICO AEREI C-130J HERCULES II

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0302

CREST C-27J SPARTAN

CREST ARALDICO AEREI C-27J SPARTAN

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0303

CREST AIRBUS A-319 CJ

CREST ARALDICO AEREI AIRBUS A-319 CJ

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0304

CREST P.180 - KC-767A

CREST ARALDICO AEREI P.180 - KC-767A

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0305

CREST BR-1150 ATLANTIC

CREST ARALDICO AEREI BR-1150 ATLANTIC

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0306

CREST FALCON 50

CREST ARALDICO AEREI FALCON 50

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0307

CREST F-86 - G91 PAN - MB 339 PAN FRECCE TRICOLORI

CREST ARALDICO AEREI F-86 - G91 PAN - MB 339 PAN FRECCE TRICOLORI

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0308

CREST AMX - AMX-T GHIBLI

CREST ARALDICO AEREI AMX - AMX-T GHIBLI

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0309

CREST TORNADO IDS-IT-ECR

CREST ARALDICO AEREI TORNADO IDS-IT-ECR

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0310

CREST EUROFIGHTER 2000 TYPHOON

CREST ARALDICO AEREI EUROFIGHTER 2000 TYPHOON

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0311

CREST MB.339A - MB.339

CREST ARALDICO AEREI MB.339A - MB.339

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0312

CREST SF 260EA

CREST ARALDICO AEREI SF.260EA

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0313

CREST S 208M

CREST ARALDICO AEREI S.208M

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0314

CREST HH-3F PELICAN

CREST ARALDICO AEREI HH-3F PELICAN

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0315

CREST NH 500E

CREST ARALDICO AEREI NH 500E

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0316

CREST AB 212

CREST ARALDICO AEREI AB.212

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0317

CREST HH-139A

CREST ARALDICO AEREI HH-139A

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0318

CREST GROB G103 TWIN ASTIR II - LAK-17A - NIMBUS-4DM

CREST ARALDICO AEREI GROB G103 TWIN ASTIR II - LAK-17A - NIMBUS-4DM

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5

GIEMME
AM0345

CREST F-84F THUNDERSTREAK DIAVOLI ROSSI GHEDI 1957

CREST ARALDICO AEREI F-84F THUNDERSTREAK DIAVOLI ROSSI GHEDI 1957

Dimensioni: CM 22,5 X 17,5